ПРИДОБИВАНЕ НА IT ТАЛАНТ

Наемете временно опитен рекруитър, дистанционно.

Имате ли временна нужда от рекруитър (служител по подбор) във вашата компания?

Дали някой от членовете на екипа ви е в продължителен отпуск по болест или отпуск по майчинство?

Може би вашата компания е получила голям договор и спешно се нуждае от по-постоянен или свободен IT персонал?

Или имате нужда от допълнителни специализирани познания в областта на IT подбора на персонал?

Във всички горепосочени случаи Holgersson може да ви помогне. Като ваш междинен рекруитър ние работим като разширен член на екипа ви и посланик на вашата компания.

Ние набираме или вече сме набрали всички видове IT профили на нашите клиенти (консултантски компании и крайни потребители). Някои примери включват:

IT продажби и предварителни продажби, софтуерни инженери, системни инженери, IT мениджъри, с различни специалности като:

  • SAP, MS Dynamics AX, NAV или друг ERP
  • Java и .NET
  • Инфраструктура, включително решения за съхранение на данни, сигурност.
  • BI и CRM
  • Индустриална автоматизация и IoT

LinkedIn профил